Εργα

Τα ενδιαφέροντα της Αγγελικής είναι ποικίλα σε θεματολογίες, καθώς και σε προσεγγίσεις. Κάποιοι παράμετροι επανεμφανίζονται στη δουλειά της και εξελίσσονται μέσα στα χρόνια. Σε γενικές γραμμές της αρέσει να συνδυάζει τις διαφορετικές μορφές τέχνης, όπως τον χορό, το θέατρο, την μουσική, τις καλές τέχνες. Το κινητικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί, είναι αποτέλεσμα μιας περιόδου έρευνας μέσα από καθοδηγούμενους θεματικούς αυτοσχεδιασμούς. Η συνεργασία με τους εκάστοτε συνεργάτες της, εστιάζει στην προσωπική κίνηση του ατόμου. Όλοι οι συντελεστές συνεισφέρουν σημαντικά στη διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας.
Οι ποικίλες προσεγγίσεις και θεματολογίες είναι: ενταγμένος χορός, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και οι ιστορίες του σώματος.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας της, έχει προσαρμόσει τις δημιουργικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί για την εφαρμογή τους σε ένα ευρύτερο κοινό για να τα εντάξει στην κοινότητα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικές δομές, όπως δημοτικά και γυμνάσια καθώς και Πανεπιστήμια. Αυτή την εργασία της, την βρίσκεται κάτω από τον τίτλο Χορός στην Εκπαίδευση / στην Κοινότητα.